Κλήρωση 4003/10/2017ΚΕΡΔΗ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 3.900.000€ Αποτελέσματα

Κλήρωση 4110/10/2017ΚΕΡΔΗ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 4.100.000€ Αποτελέσματα

Κλήρωση 3605/09/2017ΜΕΓΑΛΟΣ ΝΙΚΗΤΗΣ ΚΕΡΔΗ ΤΡΙΔΥΜΟΥ 800.000€ Αποτελέσματα

Κλήρωση 3712/09/2017ΚΕΡΔΗ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 3.200.000€ Αποτελέσματα

Κλήρωση 3819/09/2017ΚΕΡΔΗ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 3.400.000€ Αποτελέσματα

Κλήρωση 3926/09/2017ΚΕΡΔΗ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 3.600.000€ Αποτελέσματα

Κλήρωση 3101/08/2017ΚΕΡΔΗ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 4.000.000€ Αποτελέσματα

Κλήρωση 3208/08/2017ΚΕΡΔΗ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 4.100.000€ Αποτελέσματα

Κλήρωση 3316/08/2017ΚΕΡΔΗ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 4.300.000€ Αποτελέσματα

Κλήρωση 3422/08/2017ΜΕΓΑΛΟΣ ΝΙΚΗΤΗΣ! ΚΕΡΔΗ ΤΡΙΔΥΜΟΥ 1.980.000 € Αποτελέσματα

Κλήρωση 3529/08/2017ΚΕΡΔΗ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 3.100.000€ Αποτελέσματα

Κλήρωση Πρωτοχρονιάτικου (Κρατικού) Λαχείου

Κλήρωση: 31/12/2013

Κληρώσεις Λαϊκού Λαχείου

Κλήρωση 01: 07/01/2014 (Τριπλό Τζακ-ποτ)

Κλήρωση 02: 14/01/2014 (Τετραπλό Τζακ-ποτ)

Κλήρωση 03: 21/01/2014 (Πενταπλό Τζακ-ποτ)

Κλήρωση 04: 28/01/2014 (Εξαπλό Τζακ-ποτ)

Κλήρωση 05: 04/02/2014πταπλό Τζακ-ποτ)

Κλήρωση 06: 11/02/2014

Κλήρωση 07: 18/02/2014 (Τζακ-ποτ)

Κλήρωση 08: 25/02/2014

Κληρώσεις Εθνικού Λαχείου

Κλήρωση  Α’  Ημέρα 01: 30/01/2014 (Χιλ.: 22,178)

Κλήρωση  Α’  Ημέρα 02: 31/01/2014 (Χιλ.: 108,129)

Κλήρωση  Β’  Ημέρα 01: 10/02/2014 (Χιλ.: 144,154)

Κλήρωση  Β’  Ημέρα 02: 11/02/2014 (Χιλ.: 124,162)

Κλήρωση  Γ’  Ημέρα 01: 20/02/2014 (Χιλ.: 146,180)

Κλήρωση  Γ’  Ημέρα 02: 21/02/2014 (Χιλ.: 73,165)