Εκδήλωση ιδρύματος Μποδοσάκη για την κοινωνία των πολιτών

Δημοσίευση: 24/09/2014 06:09
Συντάκτης: digitalcrete.gr
631 προβολές

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη, έχει θέσει ως στρατηγικό του στόχο την ενδυνάμωση της Κοινωνίας των Πολιτών στη χώρα μας.

Προς την κατεύθυνση αυτή, το Ίδρυμα προωθεί τρεις συγκεκριμένες δράσεις: 

Α. Τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού νομοθετικού πλαισίου που θα εξασφαλίζει τη διαφάνεια, τη  λογοδοσία και τον έλεγχο των ΜΚΟ. Η νομοθετική αυτή πρωτοβουλία του Ιδρύματος είναι σε εξέλιξη και αναμένονται σύντομα τα πρώτα αποτελέσματα.

Β. Την ανάπτυξη των οργανωτικών δομών και ικανοτήτων των ΜΚΟ μέσα από την υλοποίηση ενός φιλόδοξου προγράμματος Capacity Building, με τρόπο συστηματικό και αξιοκρατικό. 

Γ. Τη χαρτογράφηση των ελληνικών ΜΚΟ, σε συνεργασία με άλλους οργανισμούς και ομάδες επιστημόνων, ώστε να καταστεί στη συνέχεια ευχερής η αξιολόγηση της αξιοπιστίας τους και η ανάπτυξη κατά ομάδες δικτύων που θα αυξήσουν την κοινωνική τους αποτελεσματικότητα.

Το Ίδρυμα στηρίζει την ανάπτυξη μιας δυναμικής, ανεξάρτητης και ισχυρής κοινωνίας των πολιτών, η οποία λειτουργεί με όρους διαφάνειας και αξιοκρατίας, δημιουργεί  προστιθέμενη αξία για την κοινωνία και ενδυναμώνει τη δημοκρατία. 

Παράλληλα, το Ίδρυμα Μποδοσάκη έχει αναδειχθεί Φορέας Υλοποίησης του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο επιχορηγεί και ενδυναμώνει ελληνικές ΜΚΟ βάσει συγκεκριμένων προτάσεων και δράσεων. Το πρόγραμμα αυτό, ύψους 7,34 εκατομμυρίων ευρώ, χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ),  και συγκεκριμένα τις χώρες της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης τον Απρίλιο του 2016. 

Ειδικές πληροφορίες για τις εκδηλώσεις του φθινοπώρου: 

Στις 22 Σεπτεμβρίου του 2014 ανακοινώνονται οι δυο επόμενες ανοιχτές προσκλήσεις ενδιαφέροντος προς ΜΚΟ, που αφορούν, στην «Προαγωγή των δημοκρατικών αξιών, συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» και στην «Ενδυνάμωση δομών και ανάπτυξη των ικανοτήτων των ΜΚΟ και προώθηση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την κοινωνία των πολιτών». Με αφορμή την ανακοίνωση αυτή, αλλά επίσης επιθυμώντας να προκαλέσει μια ευρύτερη συζήτηση για τη σημασία της Κοινωνίας των Πολιτών στη χώρα μας, το Ιδρυμα Μποσοδάκη έχει καταρτήσει ένα πρόγραμμα επισκέψεων σε 6 πόλεις της Ελλάδας. 

Πρώτος σταθμός είναι η Θεσσαλονίκη, στις 22 Σεπτεμβρίου.

Ακολουθούν η Λάρισα (24/9), τα Ιωάννινα (26/9), η Αλεξανδρούπολη (1/10), το Ηράκλειο Κρήτης (3/10) και τελευταίος σταθμός η Αθήνα (7/10).

Στο Ηράκλειο, η εκδήλωση πραγματοποιείται με την ευγενική συνεργασία του Επιμελητηρίου Ηρακλείου και θα φιλοξενηθεί στο Επιμελητήριο Ηρακλείου στην Αίθουσα «Καστελλάκη» , με ώρα έναρξης 12 το μεσημέρι. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό, στόχος όμως είναι η η προσέλκυση εκπροσώπων ΜΚΟ της περιοχής, ώστε να ενημερωθούν αναλυτικά για τις συγκεκριμένες δυνατότητες επιχορήγησης που προσφέρει το Πρόγραμμα «Είμαστε όλοι Πολίτες». 

Εκ μέρους του Ιδρύματος, ο Πρόεδρος του Δ.Σ κ. Δ. Βλαστός θα αναπτύξει τη στρατηγική του Ιδρύματος για την Κοινωνία των Πολιτών, ενώ οι διαχειριστές προγραμμάτων επιχορήγησης θα ενημερώσουν τους ΜΚΟ της περιοχής για τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση επιχορήγησης, στο πλαίσιο του εν λόγω Προγράμματος. 

Για περισσότερες πληροφορίες

Μαρίνα Τομαρά, Ίδρυμα Μποδοσάκη, τηλ 210 3237973

Και στην ιστοσελίδα www.weareallcitizens.gr