Βραδιά Ερευνητή στο ΙΤΕ

Η Βραδιά Ερευνητή στο ΙΤΕ Ηρακλείου ήταν ένα σπουδαίο βράδυ παρουσίασης νέων καινοτόμων τεχνολογιών.