23ο μετεκπαιδευτικό συνέδριο κλινικής ογκολογίας

Δημοσίευση: 12/11/2015 10:11
Συντάκτης: archived
972 προβολές

Η ζωή είναι σαν να οδηγείς ποδήλατο, για να κρατήσεις την ισορροπία, πρέπει να είσαι σε κίνηση.

Διοργάνωση

Παγκρήτια Ένωση Βιοϊατρικής Έρευνας

Συνδιοργανωτής

Παθολογική - Ογκολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠαΓΝΗ)

Με τη συνεργασία

της Ελληνικής Εταιρείας Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας

της Εταιρεία̋ ΧειρουργικήςΟγκολογία̋ςΕλλάδας

της Εταιρεία̋ Γηριατρική̋ Ογκολογίας

της Ελληνική̋ Παθολογοανατομική̋ Εταιρείας

του Τομέα Νοσηλευτική̋ Ογκολογία̋ Ε.Σ.Ν.Ε.

του Συλλόγου στήριξη̋ ασθενών με νεοπλασματική νόσο: ΕΥ ΖJ με τον Καρκίνο

Υπό την αιγίδα

της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης

της Εταιρείας Ογκολόγων - Παθολόγων Ελλάδα̋ (Ε.Ο.Π.Ε.)

Χώρος & Ημερομηνία Διεξαγωγής

12 - 15 Νοεμβρίου 2015

Ξενοδοχείο Candia Maris, Ηράκλειο Κρήτης

Εγγραφή

Ιατροί 150€ + 23% ΦΠΑ

Νοσηλευτέ̋ 50€ + 23% ΦΠΑ

Γλώσσα

Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου θα είναι η Ελληνική

Πιστοποίηση Παρακολούθησης

Βάσει της τελευταίας εγκυκλίου του ΕΟΦ, θα υπάρχει σύστημα καταμέτρησης του χρόνου παρακολούθησης. Η πιστοποίηση παρακολούθηση̋ θα δίνεται σε όσου̋ έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον το 60% των συνολικών ωρών του προγράμματο̋. Ο αριθμό̋ Μορίων της Συνεχιζόμενη̋ Ιατρική̋ Εκπαίδευση̋ (CME-CPD) που θα χορηγηθεί στου̋ συμμετέχοντες θα υπολογιστεί βάσει του χρόνου παρακολούθηση̋. Το Συνέδριο μοριοδοτείται με 16 μόρια (Credits) Συνεχιζόμενη̋ Ιατρική̋ Εκπαίδευσης.